FBe19baaaa2a2TaQYa
FBe19baaaa2a2TaQYa

sunbather based on a painting by francis bacon

FBe19baaaa2a2TaQYa[detail]
FBe19baaaa2a2TaQYa[detail]

detail

FBe19baaaa2a2TaQYa.galleryY1a
FBe19baaaa2a2TaQYa.galleryY1a
FBTs16AR2YrA3a
FBTs16AR2YrA3a

twenty five comments

FBTs18YAa4aa3QY
FBTs18YAa4aa3QY

for the first time(screen shot) based on a painting by francis bacon

FBTs52QAaHMRa1
FBTs52QAaHMRa1

everything (else) based on a painting by francis bacon

FBe11baaa5QCbaQt1
FBe11baaa5QCbaQt1

real(GONE) based on a painting by francis bacon

FBe11baaa5QCbaQt1galleryY1a
FBe11baaa5QCbaQt1galleryY1a
FBTs54QBaa3uYAaa
FBTs54QBaa3uYAaa

if everyone was listening based on a painting by francis bacon

FBTs68QBA2b
FBTs68QBA2b

comments based on a painting by francis bacon