FBtWe19aa5aYa2aa1TaQ
FBtWe19aa5aYa2aa1TaQ

and w(HERE)? based on a painting by francis bacon

FBtWe19aa5aYa2aa1TaQ[detail]
FBtWe19aa5aYa2aa1TaQ[detail]

detail

FBtWe19aa5aYa2aa1TaQgalleryY1a
FBtWe19aa5aYa2aa1TaQgalleryY1a

58" X 60" approx

FBgH1R1a1A1a3a2aRTDA3aQ
FBgH1R1a1A1a3a2aRTDA3aQ

beside(YOU) based on a painting by francis bacon

FBgH1R1a1A1a3a2aRTDA3aQ[detail]
FBgH1R1a1A1a3a2aRTDA3aQ[detail]

detail

FBgH1R1a1A1a3a2aRTDA3aQgalleryY1a
FBgH1R1a1A1a3a2aRTDA3aQgalleryY1a

54" X 58" approx

FBKA1a1a1B1aa1aTaQ
FBKA1a1a1B1aa1aTaQ

turn around (episode 2) based on a painting by francis bacon

FBKA1a1a1B1aa1aTQ[detail]
FBKA1a1a1B1aa1aTQ[detail]

detail

FBKA1a1a1B1aa1aTaQgalleryY1a
FBKA1a1a1B1aa1aTaQgalleryY1a

44" X 58" approx

FBtWe89a1a5a5aTaaQ
FBtWe89a1a5a5aTaaQ

prelude based on a painting by francis bacon