DHt15rBaa3aaQCUa1
DHt15rBaa3aaQCUa1

double down (episode three) based on a painting by david hockney

press to zoom
DHt15rBaa3aaQCUa1[detail]
DHt15rBaa3aaQCUa1[detail]

detail

press to zoom
DHt15rBaa3aaQCUa1galleryY1a
DHt15rBaa3aaQCUa1galleryY1a

56" X 60" approx

press to zoom
DHtRW1Aa1aa5aQ1aRt1aaQaaa
DHtRW1Aa1aa5aQ1aRt1aaQaaa

they are only echoes episode 5 based on a painting by david hockney

press to zoom
DHtRW1Aa1aa5aQ1aRt1aaQaaa[detail]
DHtRW1Aa1aa5aQ1aRt1aaQaaa[detail]

detail

press to zoom
DHtRW1Aa1aa5aQ1aRt1aaQaaagalleryY1a
DHtRW1Aa1aa5aQ1aRt1aaQaaagalleryY1a

50" X 60" approx

press to zoom
DHt20aa1aaaa3QAYa1a2Qa
DHt20aa1aaaa3QAYa1a2Qa

big (splash)? episode 1 based on a painting by david hockney

press to zoom
Screen Shot 2021-02-20 at 9.46.24 AM
Screen Shot 2021-02-20 at 9.46.24 AM

detail

press to zoom
DHt20aa1aaaa3QAYa1a2QagalleryY1a
DHt20aa1aaaa3QAYa1a2QagalleryY1a

56" X 54" approx

press to zoom
DHtUf2a2YU1Wa1aaRQ
DHtUf2a2YU1Wa1aaRQ

little secrets based on a painting by david hockney

press to zoom