FBtWe95Aaa1a2Aa1aaaa123QTaQaGallery1rFaB
FBtWe95Aaa1a2Aa1aaaa123QTaQaGallery1rFaB

(did I disappoint you)? based on a triptych by francis bacon

FBtWe95Aaa1a2Aa1aaaa1QTaQa
FBtWe95Aaa1a2Aa1aaaa1QTaQa

panel 1 44" X 60" other sizes available

FBtWe95Aaa1a2Aa1aaaa2QTaQa
FBtWe95Aaa1a2Aa1aaaa2QTaQa

panel 2 44" X 60" other sizes available

FBtWe95Aaa1a2Aa1aaaa3QTaQa
FBtWe95Aaa1a2Aa1aaaa3QTaQa

panel 3 44" X 60" other sizes available

FBtWe95Aaa1a2Aa1aaaa3QTaQa[detail]
FBtWe95Aaa1a2Aa1aaaa3QTaQa[detail]

panel 3 detail

FBtWe27a2a3aa1YAUa1
FBtWe27a2a3aa1YAUa1

ice cream and cake

FBtWe27a2a3aa1YAUa1[detail]
FBtWe27a2a3aa1YAUa1[detail]

detail

FBtWe27a2a3aa1YAUa1galleryY1a
FBtWe27a2a3aa1YAUa1galleryY1a
FBe4A3R1AQs123Gallery1rFaB
FBe4A3R1AQs123Gallery1rFaB

empty rooms. episode 2 based on a triptych by francis bacon

FBe4A3R1AQs1
FBe4A3R1AQs1

panel 1 50" X 70" approx other sizes available